Kontakt

Vindelåns Snickeri AB

Adress: Vindelälvsvägen 6
92194 Rusksele
Telefon: 0950 541052
Fax: 0950 541175
Org.nr: 556151-9769
info@vindelans-snickeri.se

 

I frågor som rör försäljning, marknadsföring, ekonomi, avtal etc.
Kontakta Samuel jacobsson
samuel@vindelans-snickeri.se

I frågor som rör inköp, löpande kundkontakter, produktionsplanering, produktion etc.
Kontakta Rickard Jacobsson
rickard@vindelans-snickeri.se