Nyheter

Ny investering i måleriet

Efter årsskiftet kommer vi att installera ett Vision-system i vårt måleri.Med den utrustningen kommer vi att kunna styra kvaliteten och genom att automatiskt sortera och presentera för spacklarna vilka defekter som skall åtgärdas och var på karmen de finns. Utrustningen ska förbättra vår kapacitet att leverera rätt kvalitet till respektive kund.

Årets hållbarhetsföretag i Lycksele

foto: Region Västerbotten

foto: Region Västerbotten

Motiveringen av Årets hållbarhetsföretag lyder:

”Årets hållbarhetsföretag har tagit en traditionell produktion med koppling till de regionala resurserna och förutsättningarna till en modern och innovativ nivå. Företaget låter inte det ena utesluta det andra och har såväl kundernas, medarbetarnas och bygdens intressen för ögonen. Balansen mellan en god ekonomi och en hållbar produktion ger inspiration till en hel bransch. Varför göra som man alltid gjort, när man kan göra som i Rusksele?”

Läs mer på Region Västerbotten

Nya träputsen installerad

Nu är träputsen installerad och intrimmad i vår målerilina. Vi får genom den högre kapacitet och jämnare kvalitet.

Ligna 2013

Vecka 19 besökte vi Ligna i Hannover för att se utvecklingen för maskiner och teknik för träbranschen. Dessutom ställde Rilesa ut vår nya fleroperationsmaskin där. Vi gick igenom dess funktioner och lämnade ett antal synpunkter. Maskinen skall nu finjusteras och provköras i danmark. Leverans och inmontering i slutet av juni. Vi ser fram emot att ta den i drift.

Vi ökar vår kapacitet

Vi har beställt en fleroperationsmaskin för beslagning och borrning av ytterdörrskarm hos Rilesa i Danmark. Med denna investering kommer vi att öka vår kapacitet och effektivitet rejält . Maskinen visas på Ligna Hannover i maj, därefter installeras den hos oss  i början av Juni.

Vi flyttar in i våra lokaler

Lokalerna är nu klara och vi flyttar stegvis i i dessa under första halvåret. Maskinlayouten i snickeriet görs samtidigt om för att få ett effektivare och smartare flöde.

Bygget snart inflyttningsklart

Utbyggnaden av våra lokaler pågår för fullt. Lagertältet för komponenter är färdigställt och produktionslokalen ska vara inflyttningsklar i slutet av december. Vi ser fram emot att flytta in och förbättra vårt interna flöde.

Vi utökar våra lokaler…

För att långsiktigt förbättra produktionskapaciteten och det interna flödet, kommer vi att bygga ut våra lokaler under hösten 2012. Vi bygger även ut råvarulagret samtidigt. Byggnationerna beräknas vara klara till årsskiftet. Totalt handlar det om ca 400 m2. Kostnaden är beräknad till 2,2 milj.

Vi investerar…

Under vecka 4-5 installerar vi en bättre riktlisthyvel för att öka kapaciteten då det gäller trösklar. Vi förväntar oss även att höja kvalitén på hyvlingsytorna.

Ny Hemsida

Välkommen till vår nya hemsida. Vi hoppas att du skall uppleva den som lättläst, lättnavigerad och informativ. Vår ambition är att den ska förmedla de grundvärderingar som vi dagligen vill leva upp till. Har du synpunkter på innehåll eller tekniska problem att navigera,skicka ett mail till oss.

mvh Rickard och Samuel