LEAN

 

Vi arbetar kontinuerligt med att bygga in filosofin och principerna i LEAN i alla led. All personal deltar regelbundet i förbättringsgrupper i syfte att ständigt förbättra produktionen.

Gundprinciper i LEAN

Vårt mål är att i alla led från order till leverans hos kund, minimera slöserier utifrån följande principer.

  1. Överproduktion
  2. Väntan
  3. Transport
  4. felaktiga proccesser
  5. Lager
  6. Onödiga rörelser
  7. Defekta produkter
  8. Outtnyttjat humankapital

Nästa: Våra Kunder