Vår historia

I mitten av 20-talet startade vår farfar sin verksamhet på vinden i bostaden. Med enkla handverktyg gjordes möbler mm.

Efter några år köptes en enkel kombinationsmaskin in, som fick huset att vibrera vid drift. 1934 byggdes en ny verkstad på gården och en större maskin köptes in. Nu tillverkades inredningssnickerier och fönster till närmarknaden. Under 40-talet tillkom produkton av tjärtunnor.

1947 byggdes en ny lokal på nuvarande plats. Under 50-talet producerades t.ex skogskojor i oljehärdad masonit samt kojsängar,även inredningar till krontorp.I början på 50-talet införskaffades ett sågverk, och 1953 utökades lokalerna.

Under åren som gått har vi tillverkat köksinredningar, trappor, centrumtappar, vävstolar, listverk mm. Under mitten av 80-talet påbörjades ett samarbete med Centralsnickerier i Umeå som avslutades 2002. Vi har producerat ytter och innerdörrkarm sedan 1991. Idag är vi i huvudsak  inriktade på ytterdörrkarm. Nuvarande ägare är tredje generationen som  bedriver snickeriverksamhet, den fjärde står på tillväxt…

Nästa: Besök oss i 3D