Vår Produktion

Ytbehandling
Vi har en modern,flödesorienterad produktionsanläggning. Personalen är organiserade i självstyrande grupper. I varje grupp finns en gruppledare som ansvarar för samordning och framförhållning. Varje vecka sätts gruppmål gemensamt som gruppen sedan ansvarar för att genomföra.

Vi har investerat i ett genomtänkt Mps-system integrerat med ett Intranet som levererar all behövlig information till samtliga stationer i produktion. Systemet bygger konkreta arbetsordrar utifrån kundens order. Varje station får rätt underlag för arbetet via en datorskärm. Varje grupp har även ett Gant-schema på stor skärm som används vid deras stående möten i produktionen.

Nästa: LEAN